Home        Biography      In News        Videos        Work as MP        MPLADS      City Beautiful      Downloads       Write to me

05 January, 2020

भाजपा ने फूंका पाक पीएम का पुतला, लगे इमरान खान मुर्दाबाद के नारे

अमर उजाला
भाजपा ने फूंका पाक पीएम का पुतला लगे इमरान खान मुर्दाबाद के नारे | इस मौके पर पूर्व सांसद सत्य पाल जैन, पार्टी प्रभारी प्रभात झा, सांसद किरण खेर व  अन्य लोग भी उपस्थित हुए