Home        Biography      In News        Videos        Work as MP        MPLADS      City Beautiful      Downloads       Write to me

20 March, 2014

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਤੇ ਸੱਤਪਾਲ ਜੈਨ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਤੇ ਸੱਤਪਾਲ ਜੈਨ