Home        Biography      In News        Videos        Work as MP        MPLADS      City Beautiful      Downloads       Write to me

07 January, 2012

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਤੇ ਹਰਮੋਹਨ ਧਵਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਦਾ ਮੁੰਹ ਮਿਠਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ

ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਤੇ ਹਰਮੋਹਨ ਧਵਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਦਾ ਮੁੰਹ ਮਿਠਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ