Home        Biography      In News        Videos        Work as MP        MPLADS      City Beautiful      Downloads       Write to me

17 February, 2011

8 सदस्यीय 'चुनाव सुधार समिति' का गठन

चंडीगढ़ केसरी 
सत्यपाल जैन को पार्टी द्वारा गठित उच्च अधिकार वाली 8 सदस्यीय 'चुनाव सुधार समिति' का सदस्य नियुक्त किया।